تبلیغات

استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان

آگهی استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان- 21 بهمن 96

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان مرد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد رشته كتابداري فارغ التحصيل از يكي از دانشگاههاي دولتي كشور، براي همكاري در كتابخانه مركزي دانشگاه ( به صورت شركتي) دعوت به همكاري مي­نمايد.
– به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
– زمان آزمون يا مصاحبه تخصصي متعاقبا” به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.
شرايط عمومي:
الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.
ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.
ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.
ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.
و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.
ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.
ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.
ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.
ل- دارا بودن حداکثر 28 سال سن براي دارندگان مدرك كارشناسي و 30 سال براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد.
شرايط اختصاصي:
– آشنايي با مهارت هاي هفت گانه ICDL
– آشنايي و تسلط كافي بر نرم افزارهاي كتابخانه اي
– آشنايي نسبي با زبان انگليسي
– موفقيت در آزمون كتبي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش
افرادي كه داراي معدل بالاتر و سوابق كاري مفيد و موثري باشند در اولويت جذب قرار دارند
مدارك موردنياز:
الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).
ب) تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي(معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).
ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي
هـ ) رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي و ……… .
د) كارت پايان خدمت يا معافيت

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را از طريق پست الكترونيكي kargozini@of.iut.ac.ir حداكثر لغايت 96/11/30 ارسال و يا به اداره كارگزيني اتاق 136 واقع در سازمان مركزي دانشگاه تحويل و رسيد مدارك را دريافت نمايند. افرادي كه از طريق پست الكترونيكي مدارك خود را ارسال مي نمايند با شماره تلفن33912907  آقاي يوسفيان تماس و از ارسال کامل مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.

جهت دانلود فرم درخواست همکاری اینجا کلیک نمایید

جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون استخدامی دانشگاه صنعتی اصفهان عضو کانال تلگرامی ایران استخدام شوید

استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان- 21 بهمن 96

دانشگاه صنعتی اصفهان  از بين متقاضيان مرد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي رشته روانشناسي، مشاوره، مددكاراجتماعي، گرايش هاي علوم تربيتي، علوم اجتماعي و مديريت دولتي فارغ التحصيل از يكي از دانشگاههاي معتبركشور با اولويت دانشگاههاي دولتي، ترجيحاً داراي سابقه كاركه قادر به انجام وظيفه به صورت شيفت و نوبت كاریدر روزهاي عادي و تعطيل ميباشند براي همكاري در خوابگاه برادران دانشگاه ( به صورت شركتي) دعوت به همكاري مي­نمايد.
– به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
– زمان آزمون يا مصاحبه تخصصي متعاقبا” به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.
شرايط عمومي:
الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.
ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.
ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.
ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.
و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.
ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.
ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.
ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.
شرايط اختصاصي:
– حداقل سن 30 سال و حداكثر 35 سال.
– موفقيت در آزمون كتبي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش
افرادي كه داراي معدل بالاتر و سوابق كاري مفيد و موثري باشند در اولويت جذب قرار دارند
مدارك موردنياز:
الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).
ب) تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي(معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).
ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي
ه) رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي و ……… .
د) كارت پايان خدمت يا معافيت
داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را از طريق پست الكترونيكي kargozini@of.iut.ac.ir حداكثر تا 96/11/30 ارسال و يا به اداره كارگزيني اتاق 136 واقع در سازمان مركزي دانشگاه تحويل و رسيد مدارك را دريافت نمايند. افرادي كه از طريق پست الكترونيكي مدارك خود را ارسال مي نمايند با شماره تلفن33912907  آقاي يوسفيان تماس و از ارسال کامل مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.

جهت دانلود فرم درخواست همکاری اینجا کلیک نمایید

آگهی استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان – دی 96:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان (دی سال 96) اینجا کلیک نمایید

_____________________________

آگهی استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان – شهریور 96:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان (شهریور سال 96) اینجا کلیک نمایید

_____________________________

آگهی استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان – مرداد 96:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان (مرداد سال 96) اینجا کلیک نمایید

_____________________________

آگهی استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان – تیر 96:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان (تیر سال 96) اینجا کلیک نمایید

_____________________________

آگهی استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان – خرداد 96:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان (خرداد سال 96) اینجا کلیک نمایید

_____________________________

آگهی استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان – سال 95:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان (سال 95) اینجا کلیک نمایید

تبلیغ

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار