تبلیغات

استخدام در شرکت گلبرگ غذایی کوروش/تهران،سیستان،یزد،اهواز،انزلی

استخدام گلبرگ غذایی کوروش

 شرکت گلبرگ غذایی کوروش یکی از شرکت­های تابعه گروه صنعتی گلرنگ جهت تکمیل نیروی انسانی کادر خود از ساکنین  تهران ، سیستان و بلوچستان،یزد،اهواز و انزلی  با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام یزد،اهواز ، انزلی

ردیفعنوان شغلی / واحدجنسیتتعدادحداقل مدرک تحصیلیسابقه کارمحا خدمات۱کارشناس کنترل کیفیتآقا۱کارشناسی- ترجیحاً صنایع غذایی۲سالیزد/انزلی/اهواز۲کارشناس زنجیره تامینآقا۱کارشناسی- ترجیحاً صنایع۲سالیزد/انزلی/اهواز

 استخدام استان تهران

ردیفعنوان شغلیجنسیتتعدادحداقل مدرک تحصیلیسابقه کارساکن استان:محل خدمت۱مدیر بازرگانی داخلیآقا۱کارشناسی- ترجیحاً مدیریت بازرگانی۵سالساکن استان تهرانتهران۲کارشناس بازرگانی داخلیآقا۲کارشناسی-مدیریت بازرگانی۲سالساکن استان تهرانتهران۳مدیر کنترل کیفیتآقا۱کارشناسی- ترجیحاً صنایع غذایی۵سالساکن استان تهرانتهران۴کارشناس کنترل کیفیتآقا۲کارشناسی- ترجیحاً صنایع غذایی۲سالساکن استان تهرانتهران۵مدیر بازاریابیآقا۱کارشناسی- ترجیحاً mba۵سالساکن استان تهرانتهران۶کارشناس بازاریابیآقا۲کارشناسی- ترجیحاً MBA۲سالساکن استان تهرانتهران

 استخدام استان سیستان و بلوچستان 

ردیفعنوان شغلیجنسیتتعدادحداقل مدرک تحصیلیسابقه کارساکن استان:محل خدمت۱مدیر بازرگانی داخلیآقا۱کارشناسی- ترجیحاً مدیریت بازرگانی۵سالساکن استان سیستان و بلوچستانچابهار۲کارشناس بازرگانی داخلیآقا۲کارشناسی-مدیریت بازرگانی۲سالساکن استان سیستان و بلوچستانچابهار۳مدیر کنترل کیفیتآقا۱کارشناسی- ترجیحاً صنایع غذایی۵سالساکن استان سیستان و بلوچستانچابهار۴کارشناس کنترل کیفیتآقا۲کارشناسی- ترجیحاً صنایع غذایی۲سالساکن استان سیستان و بلوچستانچابهار۵مدیر بازاریابیآقا۱کارشناسی- ترجیحاً mba۵سالساکن استان سیستان و بلوچستانچابهار۶کارشناس بازاریابیآقا۲کارشناسی- ترجیحاً MBA۲سالساکن استان سیستان و بلوچستانچابهارمتقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل،شماره تلگرام و یا شماره فکس زیر ارسال نمایند.درج عنوان شغلی و استان در موضوع ایمیل الزامی است  

تبلیغ

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار